آواتار رسول صفری

رسول صفری

وبلاگی برای انتشار حرف هایم!

آموزش نصب وردپرس توسط داکر

داکر و وردپرس

شاید شما هم نیاز داشته باشید تا یک وردپرس در کوتاه ترین زمان بدون نصب و تنظیمات Lamp داشته باشید ، در این زمان است که داکر به کمک شما میاد.
شما توسط داکر می‌توانید مجموعه‌ای از برنامه‌ها را در کنار یکدیگر داشته باشید بدون این که تنظیمات این برنامه ها تداخلی با هم داشته باشند ، خوب دیگه بریم سراغ نصب وردپرس.

فرض بر این داریم که داکر روی سیستم شما نصب است ، اما اگر نیست به این پیوند مراجعه کنید.

برای شروع باید ‌دیتابیس ماریا را نصب کنیم برای اینکار از دستور زیر استفاده می‌کنیم.

docker pull mariadb

پس از نصب دیتابیس باید خود وردپرس را نصب کنیم.

docker pull wordpress
  • توجه داشته باشید دستورات داکر باید با دسترسی sudo اجرا شوند.

حال ما هم دیتابیس در اختیار داریم و هم وردپرس ، اکنون به دو عدد پوشه نیاز داریم تا فایل های وردپرس و دیتابیس هایمان را در آنها ذخیره کنیم. فرض می‌کنیم آدرس پوشه‌های ما به صورت زیر است:

/home/rasool/www  # برای فایل های وردپرس 
/home/rasool/mysql # برای ذخیره دیتابیس 

ابتدا باید سرویس mysql را اجرا کنیم توسط دستور زیر:

docker run -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=rootpassword -e MYSQL_USER=dbuser -e MYSQL_PASSWORD=dbpassword -e MYSQL_DATABASE=dbname -v /home/rasool/mysql:/var/lib/mysql --name some-mariadb-name -d mariadb

در دستور فوق برای متغییرهای زیر مقدار مورد نظر را می‌کنیم:

  • MYSQL_ROOT_PASSWORD : رمز عبور روت برای دیتابیس
  • MYSQL_USER : نام کاربری برای دیتابیس
  • MYSQL_PASSWORD : رمز عبور برای نام کاربری ساخته شده
  • MYSQL_DATABASE : نام مورد نظر برای دیتابیس

حال باید وردپرس را اجرا کنیم :

docker run -e WORDPRESS_DB_USER=dbuser -e WORDPRESS_DB_PASSWORD=dbpassword -e WORDPRESS_DB_NAME=dbname -p 8081:80 -v /home/rasool/www:/var/www/html --link some-mariadb-name:mysql --name wp-container -d wordpress

با توجه به دیتابیسی که در مرحله قبل ساخته‌ایم برای دستور فوق هم اطلاعات دیتابیسمان را وارد می‌کنیم:

  • WORDPRESS_DB_USER : نام کاربری برای دیتابیس
  • WORDPRESS_DB_PASSWORD : رمز عبور برای نام کاربری ساخته شده
  • WORDPRESS_DB_NAME : نام دیتابیس ساخته شده

حال وردپرس ما اجرا شده و از طریق آدرس زیر می‌توانیم به آن دسترسی داشته باشیم :

http://localhost:8081

امیدوارم مفید بوده باشه ، خوش باشید.

نوشته شده در چهارشنبه 04 بهمن 1396